MIRIAH - Marie Rudolfová

Ráda bych v této souvislosti pochválila a ocenila Váš způsob (metodiku) výuky tance. Vysvětlení a předvedení figur, kombinací a všeho, co k orientálnímu tanci patří, bylo vždy srozumitelné, přehledné a snadno pochopitelné. V tomto směru si troufám tvrdit, že bychom v našich "zeměpisných šířkách" těžko hledali lepší a kvalitnější učitelku, bez ohledu na případné komentáře "odjinud".
Co mě osobně tento kurz dal? Pomohl mi "zažít" všechny figury od těch zdánlivě nejjednodušších po ty obtížnější, tak, že nad jejich návazností a provedením už nemusím usilovně přemýšlet a postupně "přicházejí samy". Získala jsem vyšší citlivost pro vnímání rytmů a hudby díky dobře zvoleným hudebním a rytmickým skladbám. A měla jsem možnost poznat nové lidi, které bych možná jinak ani nepotkala, a od kterých jsem se také mohla něco přiučit.
Toto je z mé strany asi vše. Děkuji Vám za čas a úsilí, které jste nám v průběhu kurzu věnovala, a také děkuji za prostor, který jste nám poskytla pro vyjádření našich názorů a pocitů. Přeji Vám pro Vaši další činnost pevné zdraví a životní pohodu. Pokud budete mít dostatek obojího, úspěch se dostaví sám.
Marie Rudolfová