Ing. Vladimíra Špačková - Třebíč

Milá paní Milo,

do kurzu lektorek jsem se přihlásila po několika letech orientálního tance, abych se naučila, jak učit další ženy tančit. Váš kurs mi podal nejen ucelené informace o jednotlivých prvcích a figurách, ale také mnoho nového o rytmech a o tanci se závojem, tamburínou a činelkami. Děkuji Vám za mnoho cenných informací a předaných zkušeností. Přeji Vám ještě mnoho tanečních úspěchů a pevné zdraví.
    Vlaďka