KARIMA -Ing. Karla Růžičková - studio KARIMA v Ústí n. Labem

KARIMA -Ing. Karla Růžičková - studio KARIMA v Ústí n. Labem

    

KARIMA 

 Karima-Ústí n. LabemNa lektorsky kurs jsem se přihlásila v době, kdy jsem již asi rok orientální tanec vyučovala. Účast v kursu jsem brala jako součást profesního vzdělávání, abych mohla svoji práci dělat lépe. Věřila jsem, že je hodnotné čerpat z mnohaletých zkušeností pani Mily el Kral. Dnes už ani nevím, s jakými očekáváními jsem se do lektorského kursu hlásila, ale vím, co jsem tam získala. Paní Mila el Kral se velice snažila se s námi podělit o své zkušenosti z praxe, předala nám podrobně rozpracovaný systém výuky v písemné formě, jednotlivé prvky nám trpělivě vysvětlovala s důrazem na detail, upozorňovala nás na nejčastější chyby začínajících tanečnic, a samozřejmě jsme je postupně procvičovaly. V průběhu projektu jsme měly mimo jiné základy tance s činelkami, ze závoji, s hůlkou a s tamburínou, některé z lekcí byly vedeny špičkovými lektory ze zahraničí, a díky tomu jsme měly možnost zažít i jiný styl vedení výuky. Navíc se v průběhu kursu vytvořila přátelská atmosféra mezi jednotlivými účastnicemi a ve volném čase jsme se navzájem obohacovaly o své postřehy a zkušenosti s orientálním tancem po celé republice. Probíraly jsme vzájemné zkušenosti s kvalitou a nabídkou výuky orientálních tanců v jejich regionech. Kolikrát jsem koukala, co se v tzv. "orientálním světě" děje. Sama za sebe jsem za tyto postřehy velice ráda. Mnohdy se píše o zdravotních účincích orientálního tance, já sama je propaguji, ale opravdu záleží na kvalitě výuky.
Každá z nás dostala kvalitní základ pro zdravotně prospěšnou, postupnou výuku žen bez rozdílu věku a úrovně talentovanosti, na kterém se dá stavět. Byly jsme vedeny k profesionalitě a již dnes se těším na další Miliny zdokonalovací semináře. Jsem ráda, že jsem se tohoto lektorského kursu mohla zúčastnit.


Ing. Karla Růžičková - zakladatelka studia KARIMA v Ústí n. Labem