Lenka Čvančarová - Mělník

Lenka Čvančarová - Mělník

Na lektorsky seminář jsem šla s tím, že se naučím, jak lidem vysvětlovat jednotlivé prvky, že dostaneme nějakou opornou učební osnovu, že si rozšířím znalosti a dovednosti o a v břišním tanci, dozvím se vše praktické k provozováni živnosti lektorky tance.
Rozhodně musím říci, že mi tento kurz hodně dal, a rozhodně by něco takového měla absolvovat každá žena, která chce dělat lektorku. Také si cením kurzu první pomoci.

Lenka Čvančarová