SHIRIN - Jana Ančáková - Bratislava

SHIRIN - Jana Ančáková - Bratislava

Váž. pani Mila el Kral,
chcem sa Vám poďakovať za to, že ste sa rozhodli podeliť s Vašimi mnohoročnými skúsenosťami a vedomosťami v oblasti výuky orientálneho tanca a zorganizovali ste pre nás kurz lektoriek. Absolvovala som už viacero kurzov, ale s tak podrobnou a kvalitnou výukou techniky som sa nikde nestretla. Technika sú ako jednotlivé kocky z mozaiky a ak ich máte k dispozícii, záleží už len na Vašej fantázii a pocitoch, ako si ich poskladáte do vlastnej choreografie "obrazca". Každý človek je osobnosť a má svoje vlastné cítenie a preto ak máte pevné základy, máte možnosť sebarealizácie a sebavyjadrenia prostredníctvom tanca. Všetky moje očakávania tento kurz splnil. Detailne a pecízne sme sa venovali jednotlivým figúram, prvkom a krokom, správnemu držaniu celého tela, čím sme získali potrebné znalosti a vycibrili sme si techniku.Veľmi sa mi páčilo aj to, že v kurze sa prvoradý dôraz kládol na zdravie a bezpečnosť a na správne a účinné pohyby, kt. prispievali k celkovej psychickej pohode a radosti z tanca.
    S pozdravom Jana Ančáková