Tanec se svícnem - Raqs el Shamadan

Tanec se svícnem - Raqs el Shamadan

Raqs el Shamadan  - Shamadan - svícen

Tanec se svícnem pochází tradičně s tance Baladi. Patřil dříve v Káhiře k svatebním obřadům, nejznámější tanečnicí byla „ Nazla el Adel“, která tančila  i pro krále Faruka. Tanečnice tančí s velkým zdobným svícnem na hlavě, který váží až 18 kg.