Tribal style

Tribal style

Tanec Tribal (angl. tribe = kmen, rod) znamená vlastně v doslovném překladu "kmenový tanec"a nemá s orientálním tancem nic společného. Lze tedy označit každý kmenový nebo lidový tanec za "Tribal-Dance", ať již jde o severoafrický tanec Berberů, havajský tanec, tance severoamerických Indiánů nebo tanec masajských válečníků.
To, co známe jako styl "Tribal", není folklór, nýbrž čistá fantazie a na to je třeba vždy poukazovat. Folkloristický účinek vzniká na jedné straně přirozeně díky hudbě a zčásti díky autentickým pohybům, v neposlední řadě ale také vytvořením kmene.
Co je to kmen? - Co mají všechny tyto kmeny společného?
Kmen je skupina lidí, kteří

  • společně žijí,
  • mají stejné životní okolnosti,
  • mají stejné zvyky, obyčeje a rituály,
  • nosí stejné, příp. velmi podobné oblečení,
  • zdobí se podobnými věcmi,
  • zpívají stejné písně,
  • mají stejné tance aj.

Z tohoto pohledu není "Tribal" žádným novým vynálezem. Alespoň některé z těchto bodů platí pro skupinu Tribal a dávají jejím tancům autentický vzhled, přestože autentické nejsou.
Co je to "styl Tribal" nebo "American-Tribal" nebo "Californian-Tribal"?
Koncem šedesátých let, kdy byl orientální tanec právě v USA velkou módou, zvlášť v Kalifornii, tancovaly žákyně Jamily Salimpour (matky Suhaily Salimpour) opakovaně i na renesančních festivalech, srovnatelných s našimi středověkými slavnostmi. Každý, kdo přišel v kostýmu, měl volný vstup, takže ženy nacházely pro svůj tanec široké publikum. To se však brzy zvrhlo natolik, že Jamilu žádali, aby zajistila převedení vystoupení do umírněných kolejí. Začala tedy vystupovat se svou nově vzniklou skupinou "Gal Anat". Ukazovali folklór různých oblastí s nádechem show efektů jako např.tanec s hadem, tanec se šavlí, kouzelník atd. (Jamila pocházela z cirkusácké rodiny). Tak bylo možné poskytnout americkému publiku přehled širokého spektra orientálních tanců. Přes upozornění na mísení kultury a fantazie to byl pro řadu Američanů "pravý Orient".
Jamiliny tanečnice symbolizovaly různé kmeny (tribes). Tak asi vznikl název "Tribal" - styl "Tribal". Jednou z žákyň Jamily byla Marsha Archer. Ta se chopila nápadu své učitelky, vnesla do něj však své vlastní představy. Sjednotila kostýmy, vytvořila tzv. "kmenový kroj" a vnesla do tance harmonickou, uměleckou notu.
Později se styl "Tribal" stále měnil, každá žákyně převzala části od své učitelky a přidala k tomu vlastní nápady a tak se mohl tento druh tance stále vyvíjet. Jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších tanečnic stylu Tribal je asi Carolena Nereccio se svou skupinou "Fat Chance Bellydance" (FCBD). Jestliže se dnes mluví o "Tribal", je to synonymum pro styl FCBD. Vyvinuly také dnešní "módu Tribal".
Styl Tribal mimo USA
Do poloviny 90. let byl styl Tribal i v USA omezený hlavně na Kalifornii. Teprve díky vystoupením a výukovým videokazetám FCBD, "Gypsy Caravan" a "Hahbi Ru" se zájem o Tribal probudil i v jiných oblastech USA a mimo Spojené státy. Okolo let 1996 - 1998 začaly se stylem Tribal experimentovat první ženy v Německu. Koncem roku 1999 existovalo podle známých rešerší max. 4-5 skupin, které Tribal ukazovaly veřejně. Zájem však stále rostl a tím byl položen základní kámen pro scénu stylu Tribal. K tomu se přidružily nové prvky a tanec se dále vyvíjí.