Základní pohyby

 
 
 

ZÁKLADNÍ POSTOJ

Nohy se mírně rozkročí na vzdálenost asi 15 cm, chodidla jsou rovnoběžně, kolena zlehka pokrčena. Pánev podsadíme - bederní páteř by měla být vždy pevná a rovná. Srovnáme ramena, vypneme hrudník a hlavu držíme zpříma. Dýcháme volně jakou u každého jiného tance.

 

 

 

 

CHŮZE DO TAKTU

Základem každého tance je umět se pohybovat v rytmu hudby. Co se týče orientálního tance, je doprovázen specifickou orientální hudbou, na kterou nejsou uši Evropanek zvyklé.

Zpočátku můžete použít 4/4 Tak kdejaké Disko hudby. Kráčíme v jeho rytmu a na každý krok si počítáme jednu dobu (celkem čtyři). Chůzi můžeme potom spojit např. s klopením nebo sunutím pánve.

 

KLOPENÍ PÁNVE

Postavíme se do základního postoje, klopíme pánev v obměně dopředu a dozadu. Pánevní dno je při klopení dopředu napnuté a při klopení dozadu povolené. Až Vám to půjde plynule, zkuste to při chůzi dopředu a dozadu. Pánev klopíme za chůze, tzn. střídavě na jedné a druhé noze.

 

 

 

 

SUNUTÍ PÁNVE DO STRAN

Toto sunutí je izolovaný pohyb pánve do stran, který vyžaduje časté trénování. Zpočátku vám to bude dělat potíže, než si na tento pohyb zvyknete.
Postavíme se do základního postoje, napněte svaly zadečku a pánevní dno a suneme pánev střídavě vpravo a vlevo.

  • Při tomto sunutí zároveň přesouváme váhu těla střídavě na pravou a levou nohu.
  • Dáváme pozor, aby se pánev opravdu sunula jen horizontálně a abychom nevysazovaly boky v kyčlích nahoru.
  • Kolena jsou samozřejmě povolena.
  • Váha těla spočívá vždy na noze odpovídající boku, který vysuneme ven.
  •  

SUNUTÍ PÁNVE DOPŘEDU - DOZADU

 Postavíme se do základního postoje a suneme pánví střídavě směrem dopředu, dozadu. Dáváme pozor, abychom neklopily pánev. Při sunutí pánve dopředu se svalstvo zadečku našponuje, při sunutí dozadu se povolí. Stále dáváme pozor, aby páteř byla rovná a abychom neprolomily kříž. Váha těla spočívá vždy tam, kde je pánev vysunuta. Vrchní část těla je v klidu jakoby odříznutá.

- Při tomto sunutí přemístíte váhu těla jednou na přední část noh a potom na paty.
- Kolena jsou samozřejmě povolena.
- Váha těla spočívá vždy na noze odpovídající boku, kterým chceme pohnout.

 

MALÝ KRUH PÁNVE

Postavíme se do základního postoje a suneme pánví směrem dopředu, dozadu a ze strany na stranu. Až je pohyb plynulý, spojíme tyto čtyři body do kruhu. Suneme vpřed, doprava, dozadu, doleva. Zkusíme i druhým směrem. Dávejte pozor při pohybu pánve ze strany dozadu, aby pánev byla podsazená a kříž neprohnutý.

PÁNEVNÍ VLNA

Tento pohyb vychází ze sunutí pánve dopředu a dozadu, a klopení pánve. Váha těla je na obou nohách v základním postoji. Pánev klopíme dozadu a v této sklopené pozici suneme pánev dopředu, vpředu sklopíme nahoru a stáhneme žaludeční sval, držíme ho a suneme pánev dozadu. Až jsme s pánví vzadu, vše povolíme.

 

 

 

 

BODYWAVE

Tento pohyb je vlna opačným směrem, tzn. shora dolů. Váha těla je na obou nohách v základním postoji. Pánev vpředu sklopíme nahoru, v této sklopené pozici suneme pánev dopředu, stáhneme žaludeční sval, pomalu klopíme pánev dolů a povolíme žaludeční sval.
 

 

 

 

 

OSMIČKA DOZADU

 Stojíme v základním postoji, v představě nakreslíme na zem osmičku, vstoupíme do ní a pokoušíme se ji boky opsat. Vysuneme pravý bok šikmo dopředu a obloukem posunujeme dozadu, pak vsuneme bok do středu, čímž se automaticky vysune bok levý. Stejně tak pokračujeme bokem levým, až nám to jde plynule. Opět dáváme pozor, aby pánev byla podsazená a kolena povolena.


OSMIČKA DOPŘEDU

Je pohybem v opačném směru, než byl předchozí. Opět stojíme v imaginární osmičce, ale teď vysuneme bok dozadu a táhneme obloukem dopředu. Bok zasuneme do středu, čímž se vytlačí druhý bok vzad, a takto pokračujeme dál.

 

OSMIČKA ZESPODA NAHORU

Povolíme levý bok dolů, přitom pokrčíme levé koleno víc než druhé, bok vystrčíme do strany a táhneme obloukem nahoru, čímž se povolí pravé koleno a pravý bok je dole. Stejně tak táhneme pravý bok obloukem nahoru jako levý. Pokračujeme až do plynulosti.


 

 

 

 

OSMIČKA SHORA DOLŮ

Tentokrát vytáhneme pravý bok nahoru, vysuneme ho ven do strany a pomalu ho suneme dolů a do středu těla, čímž se automaticky vysune levý bok nahoru. Levým bokem uděláme totéž a pokračujeme až do plynulosti.

 

 

 

 

 

 TWIST

Postavíme se do základního postoje, nohama stojíme pevně na zemi. Váha těla spočívá na obou nohách, točíme pánví horizontálně tak, že kyčle se střídavě točí dopředu: pravý kyčel vpředu / levý vzadu a opačně.

Až Vám to půjde plynule, zkuste to při chůzi dopředu a dozadu.

SHIMMYHOUPÁNÍ KYČLÍ 

Shimmy je izolovaný vibrační pohyb, který má na diváka fascinující vliv. Shimmy (čti šimi) je jedním z nejtěžších pohybů, protože tělo musí být zcela uvolněné, a to vyžaduje každodenní trénink. Uvolnění je mnohdy těžší než pohyb sám. Je důležité dbát na izolaci dané části těla.

Shimmy je izolované třesení jednotlivými částmi těla v různých obměnách. Je výborným cvičením pro nohy pánev, boky a břicho.

Postavíme se do základního postoje, spustíme střídavě pravý a levý bok. Spustíme pravý bok a zároveň povolíme pravé koleno, přičemž se levé koleno mírně narovná a levý kyčel se vyhoupne nahoru. POZOR! Kolena se nepropínají!. Aby nedošlo k poškození páteře, je nutné dbát na podsazenou pánev a mírně pokrčená kolena. Vrchní část těla držíme v klidu. Pohyb postupně zmenšujeme a zrychlujeme.

POZOR! Nevhodné v těhotenství, provádí se až těsně před porodem k uvolnění svalů