VÝUKA ORIENTÁLNÍHO TANCE

 

PRŮPRAVA VÝUKY

Výuka je vedena podle 30 let ověřeného odborného programu, který Mila el Kral vyvinula. V kurzech vládne příjemná atmosféra, dlouholetá zkušenost Mily el Kral ve výuce a její přirozenost zaručují efektivní učení.

Účastnice si váží toho, že si Mila el Kral a její lektorky udělají čas na každou z nich a dovedou jim pohyby a prvky přesně a pochopitelně vysvětlit. Jednotlivé prvky orientálního tance jsou rozloženy a vysvětleny způsobem, který je srozumitelný pro evropskou ženu.

Cílem Mily el Kral není vést ženy ke kopírování tanců, nýbrž porozumění, kdy, jak a proč jeden pohyb do tance vložit, a vést každou ženu k tomu, vyvinout její vlastní taneční styl.

K předejití poškození zdraví klade Mila el Kral velký důraz na správné provedení všech tanečních prvků a přistupujeme zodpovědně ke zdraví každé ženy. Spokojené klientky jsou nejlepší vizitkou profesionality Mily el Kral

Za Vaše peníze obdržíte celou hodinu kvalitní výuky!