ORIENTÁLNÍ RYTMY - ORIENTÁLNÍ HUDBA

Co tančit na kterou hudbu? Rytmy správně rozeznat, a správně vytančit. Je součástí výuky v

ORIENTAL DANCE ACADEMY.


Sice nedostaneme orientální rytmy vložené do kolébky, ale s trochou trpělivostí je můžeme  zvládnout. Nezáleží na tom jestli chceme tančit choreografii, nebo chceme improvizovat, klíč ke všemu leží v rozumění a vyslyšení různých rytmů.
 

ORIENTÁLNÍ RYTMY

My všichni jsme do přírodního rytmu zařazeni vše kolem nás probíhá v určitých rytmech. den –noc,  

jaro – léto –podzim –zima,  7 dní atd.

 

Objektivní  rytmy - řadíme všechny přírodní a tělesné rytmy.

Subjektivní rytmy – rytmy, které člověk sám cítí a předvádí, tvoří např chůze, pohyb, mluvení, hudba, hra na bubny, činelky atd.

Vše co děláme a cítíme je  rytmus např. aktivita - odpočinek, smích  - pláč, zívání, dýchání, tanec, tleskot. To vše závisí na rytmu.

Rytmus pochází s řeckého slova “Rheein“ což znamená „plynout“

Orientální hudba je pro nás Evropany netradiční, výjimečná a zvláštní. Ne každý člověk, který nepochází právě z Orientu si ji oblíbí a podlehne jejímu magickému kouzlu. V orientálních skladbách či už klasických, folklórních a nebo moderních výrazně znějí bicí nástroje např. darbuka, kongo, bongo, riq, prstové činelky. V skladbách, hlavně těch klasických se vystřídá i několik rytmů. Každý z těchto rytmů má svůj název a strukturu. Je jich spousta a mají svojí historii, vývoj a každý z nich je typický pro nějakou oblast, nebo národ. Pro orientální tanec je takřka nevyhnutelné poznat aspoň ty základní a vědět, který  správný pohybk ním přidat. Hudba rabské, turecké a středoasiatské kulturní oblasti, nám nabízí velkou škálu různých rytmů.

 

Evropanům známé rytmy

 1. Ayuob(2/4)
 2. Karaj und Ouhda (3-3-2 im 2/4 taktu)
 3. Baladi, egyptský Makslům a Saidi (4/4)
 4. Bolero (4/4)
 5. Masmoudi (8/4)
 6. Chiftetelli (8/4
 7. Marokánský 6/8
 8. turecká Karsilama (9/8)

 

Rytmy bubnu jsou důležitou součástí každé orientální hudby. Základem každého rytmu je určitý počet taktů, bubnových úderů s kratší nebo delší přestávkou, stejně tak s akcenty, které jsou vytvořeny zdůrazněnými, nebo nezdůrazněnými údery. Toto vše dohromady udává poznatelný vzor, který je charakteristický pro určitý rytmus. Tento poznatelný vzor tvoří rytmovou jednotku, která se během hudební kompozice neustále opakuje. Každý interpret má během určité skladby  možnost podle svého tuto kompozici vyšperkovat dokonce až k virtuóznímu bubnovému nebo činelkovému ohni.

 

Jak si vypracovat rytmus

 1. zaposlouchejte se do skladby, a poznat stále opakující se rytmový vzor.
 2. Vyslyšte první dobu
 3. Pokud jste ji poznali, nahlas počítejte
 4. Když si jste počítáním jisti, poslouchejte ty dum  údery bubnů a tleskejte
 5. Pokud Vám to jde plynule, tak skončete s počítáním, a vyslovujte nahlas ty dum údery toho bubna a přitom tleskejte
 6. Pokud jste si jisti těmi dum  údery, můžete se soustředit na typické údery mezi nimi.
 7. Pokud jste poznali, tak je vyslovte k těm dum  úderům. dum - dum  - tak –tak –tak - dum  - tak.  Musíte si je zaprogramovat do hlavy.
 8. Pokud to vše souhlasí, tak můžete začít  koordinovat pohyby s tleskáním nebo činelkami.

 

Jak převezít rytmus - specifický takt do vašich nohou s pomocí určitých kroků.

 1. Vyzkoušejte 2/4 rytmu jednoduše se jenom  pohybovat na místě s nohy na nohu, ale z důrazným převážením na levou nohu.
 2. U 4/4 rytmu zkuste např. základní krok egyptský
 3. U 6/8 rytmu  zkuste např. přitažený krok
 4. U 9/8 rytmu se tancuje s opožděným krokem na konci, např kolíbku na přední – na zadní nohu.

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9         

 

vpř                  vz                    vpř                  vz

 

Tím, že převezmete  s těmito různými druhy používání kroků, specifický takt každého rytmu do svých nohou, nepotřebujete nadále nahlas počítat. Tuto práci za vás převzaly vaše nohy. Takto se můžete snadno soustředit na pohyby tance a později na hraní s činelky.

Vzhledem k tomu, že by vás to zpočátku namáhalo vaše kroky hned z krokovými a pohybovými variacemi zkombinovat doporučuji Vám:

 

 1. Zvolte specifický krok a předříkejte si rytmus s kterým budete chtít pracovat.
 2. Udělejte to zpočátku bez hudby pro případ kdybyste nenašli hudbu s pomalým tempem.
 3. Napřed cinkejte pravou rukou ty dum  údery.
 4. Potom ty mezi hrané tak údery
 5. Pokud Vám to jde plynule, můžete začít s tanečními kroky.
 6. Později přidejte ke krokům i orientální pohyby.

 

 

Přeji Vám hodně zábavy trpělivosti  

Mila el Kral